Liturgia

  1. Panie, nie mam człowieka, aby mnie wprowadził do sadzawki, gdy nastąpi poruszenie wody. J 5,7
  2. Zbudziwszy się ze snu, Józef uczynił tak, jak mu polecił anioł Pański. Mt 1,24