Liturgia

  1. Piłat czy Chrystus?

    Jak rozumieć królewską władzę Jezusa nad światem, nad Kościołem, nad nami?
  2. Niech poleją się łzy

    Tyś najpiękniejszy z synów ludzkich, wdzięk rozlał się na Twoich wargach – mówi Psalm 45.
Początek strony