Liturgia

  1. Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony; a kto nie uwierzy, będzie potępiony. (Mk 16,16)
  2. Wszyscy wobec siebie wzajemnie przyobleczcie się w pokorę (1 P 5, 5)